TOEGESTAAN GEBRUIK

De Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele is de eigenaar van deze site en onderhoudt deze. De Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele staat gebruikers toe de Site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio, video of software, uitsluitend voor persoonlijke informatiedoeleinden te bezoeken en te gebruiken. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, om materialen en inhoud van de Site te downloaden, op voorwaarde dat alle eigendoms- en copyrightvermeldingen in dergelijke materialen worden vermeld. U mag de inhoud van de Site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio, video of software, niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, opnieuw publiceren, verzenden, hergebruiken, rapporteren, posten, uploaden of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele. U mag de Site op geen enkele wijze gebruiken indien dit gebruik een server zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik van de Site door derden zou kunnen belemmeren. Behalve zoals hierboven vermeld, mag u simulaties en testresultaten gepubliceerd op deze Site gebruiken in uw contacten met klanten.

OP DE SITE GEPUBLICEERDE INHOUD

De materialen en inhoud van de Site, inclusief alle Intellectuele Eigendom, zijn eigendom van de Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele. Alle materialen, inhoud en functionaliteit van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, graphics, logo's, iconen en afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, zijn het exclusieve eigendom van de Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele en worden beschermd door nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. De verwijdering van kenmerkende intellectuele eigendomsgeschriften, met inbegrip van auteursrechtaanduidingen of aangebracht op inhoud of materialen die van de Site zijn gedownload, is verboden. Afbeeldingen en grafieken op de Site zijn eigendom van de Frantoio Oleario Di Sanfilippo Daniele of gebruikt door deze laatste met toestemming van een derde. Het gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker of door de gebruiker gemachtigde personen is verboden, tenzij specifieke toestemming is gegeven in deze Voorwaarden of elders op de Site. Onbevoegd gebruik van dergelijke afbeeldingen kan een schending inhouden van het auteursrecht, handelsmerk, privacy of publiciteitswetgeving, alsook van de communicatieregels en -wetten.